Kok: meesters in rechtshulp

Gratis rechtsbijstand bij letselschade

Algemeen
Iedereen die aan het verkeer deelneemt, loopt helaas het risico slachtoffer te worden van een verkeersongeval. De gevolgen hiervan kunnen soms zeer ingrijpend zijn. U kunt uw dagelijkse werkzaamheden niet meer doen, er is huishoudelijke hulp nodig, het letsel leidt tot invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid en zo zijn er nog meer vervelende consequenties te noemen. Kortom: u lijdt schade. 

Schade
Als slachtoffer kunt u met diverse schadeposten te maken krijgen zoals:

  • smartengeld;
  • beschadigde vervoermiddelen en schade aan kleding;
  • inkomensschade: omdat u (tijdelijk) niet meer kunt werken, uw carrière anders zal verlopen of omdat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geworden;
  • de kosten van huishoudelijke hulp, een tuinman enzovoort omdat u niet alles meer zelf kunt doen;
  • reiskosten voor noodzakelijke bezoeken aan artsen en therapeuten;
  • aanschaf van eventuele hulpmiddelen die niet elders vergoed worden;
  • pensioenschade, ontstaan door een pensioenbreuk of omdat u niet meer in staat bent uw pensioen verder op te bouwen;
  • etc.

Ingewikkeld proces
Het verhalen en begroten van de diverse schadeposten is vaak een ingewikkeld en tijdrovend proces. Zo zal de verzekeraar proberen het aan u uit te keren bedrag tot een minimum te beperken; er wordt geen aansprakelijkheid erkend of de verzekeraar stelt dat uw klachten ook wel zouden zijn ontstaan zonder het ongeval. Het is daarom aan te raden tijdig de hulp van een specialist in te roepen, iemand die op het gebied van letselschade minstens net zo deskundig is als de verzekeraar. Alleen dan weet u zeker dat u de vergoeding krijgt waar u recht op heeft. 

Deskundige hulp
Rechtskundig Adviesbureau Kok heeft het afwikkelen van letselschadekwesties tot een puur specialisme ontwikkeld. Wij verlenen rechtshulp aan cliënten die in heel Nederland wonen. Bij ons wordt u altijd geholpen door een gespecialiseerd jurist. Belangrijk bijkomend voordeel is dat wij niet aan verzekeraars zijn gebonden. Daardoor kunnen wij onafhankelijk oordelen en adviseren. 

Kosten
Het inschakelen van Rechtskundig Adviesbureau Kok kost u in principe helemaal niets! Op grond van de wet heeft een slachtoffer immers recht op vergoeding van de redelijke kosten die hij moet maken om zijn schade op de aansprakelijke partij te verhalen. Wij zorgen ervoor dat deze kosten worden verhaald op de tegenpartij of zijn verzekeraar.

Gratis advies
In een eerste gratis advies beoordeelt Rechtskundig Adviesbureau Kok voor u de toedracht van het ongeval en wordt een inventarisatie van uw letsel gemaakt. Direct na afloop van dit gesprek wordt u geïnformeerd over de kans van slagen van uw claim.

Voor meer informatie kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op: 055-3124177. U kunt ook het contactformulier op deze website gebruiken.  

Rechtskundig Adviesbureau Kok    info@rechtspraktijkkok.nl