Kok: meesters in rechtshulp

Links

 

rechtspraak.nl           informatie over rechtspraak

wetten.nl                  wet- en regelgeving

website uwv              informatie over (dreigende) werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid

werk.nl                     informatie over ontslag en werk

ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid    informatie over werk, loon en uitkeringen

ondernemersplein.nl   de overheid voor ondernemers  

Transitievergoeding bij ontslag berekenen 

Rechtskundig Adviesbureau Kok    info@rechtspraktijkkok.nl