Rechter krijgt bevoegdheid om betalingsregelingen op te leggen.

Uit een recente Kamerbrief van minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker, blijkt dat hij de rechter binnenkort de bevoegdheid wil geven betalingsregelingen op te leggen. Een rechter kan nu nog niet tegen de wil van de schuldeiser een regeling opleggen. Deze nieuwe mogelijkheid is een fundamentele verschuiving, omdat nu nog in de wet staat dat een schuldeiser recht heeft op de betaling in zijn geheel. Met de nieuwe bevoegdheid krijgen rechters er een belangrijk instrument bij om de afhandeling van schulden te verbeteren.