Woonoppervlak blijkt 5,69 % minder dan bij verkoop aangegeven. Makelaar aansprakelijk.

De kantonrechter van de Rechtbank Noord Holland heeft op 3 februari 2021 uitspraak gedaan in een geschil over een verkochte woning. De vraagprijs van de woning van 193 m2 bedroeg € 598.000. De koper heeft de woning gekocht voor  € 623.333, echter bleek het woonoppervlak slechts 182,6 m2 te bedragen. De koper heeft de makelaar aansprakelijk gesteld en heeft schadevergoeding gevorderd.

Volgens de kantonrechter mocht de koper ervan uitgaan dat het vermelde oppervlak is gemeten met inachtneming van de Meetinstructie en dus overeenkomt met het netto woonoppervlak. Dit kan anders zijn als de koper uit verklaringen of gedragingen van de makelaar heeft moeten begrijpen dat het woonoppervlak op andere wijze is gemeten of dat er andere redenen zijn om te twijfelen. De enkele vermelding dat geen rechten aan de verkoopbrochure kunnen worden ontleend, is onvoldoende. Een dergelijke standaardmelding is niet specifiek genoeg om afbreuk te kunnen doen aan het vertrouwen dat de aspirant-koper aan de verplichte Meetinstructie mag ontlenen. Dit geldt ook voor de exoneratieclausule. De makelaar stelt dat de afwijking niet significant is. De kantonrechter is echter van oordeel dat een afwijking van 5,69 % niet onderschikt is. Het verweer van de makelaar dat door de koper geen schade is geleden omdat evengoed een marktconforme prijs is betaald, wordt gepasseerd. Uit het taxatierapport blijkt niet dat een woning met een kleiner oppervlak dezelfde waarde vertegenwoordigt.

Na de afweging van een aantal factoren komt de kantonrechter uit op een schade van € 5.000,–. De makelaar dient deze schade aan koper te vergoeden.

Mocht u na de koop of verkoop van een woning problemen ondervinden, neem dan contact met ons op. Wij staan u graag met raad en daad terzijde.