Zeer ernstige geluidsoverlast: huurder woning moet vertrekken.

De kantonrechter te Amsterdam heeft onlangs bepaald dat een huurder die ernstige overlast veroorzaakte uit zijn woning moet (ECLI:RBAMS:2022:160). De verhuurder had hier om verzocht.

De overlast waarover de buren klaagden bestond uit nachtelijk schreeuwen en scheldpartijen waarbij vaak hulpdiensten aan te pas moesten komen. De vriendin van de huurder die ziek is en aan psychoses lijdt veroorzaakte het grootste deel van de overlast. Dit verandert de zaak echter niet aangezien de huurder op  basis van de wet verantwoordelijk is voor haar gedragingen. Bij de toewijzing tot ontruiming van de woning weegt ook mee dat er tussen de verhuurder en de huurder verschillende gesprekken hebben plaatsgevonden waarbij de huurder er op is gewezen dat hij met het veroorzaken van overlast moest stoppen. De huurder heeft zelfs een gedragsaantekening ondertekend, waarin stond dat hij zijn vriendin geen toegang meer zou verschaffen tot het gehuurde. Daar heeft hij zich echter niet aan gehouden. Omdat de overlast ondanks meerdere waarschuwingen niet is verminderd en de buren ten einde raad zijn, moet de huurder zijn huis verlaten.

Heeft u een huurprobleem? Schroom dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Wij zullen alles in het werk stellen om het geschil op te lossen!